Harold Hollander
Excel/VBA-programmeur en -coach
Status: Beschikbaar voor opdrachten

06 - 12 52 93 85    |    info@excelwens.nl

Vrijblijvend intakegesprek
Het begint met een vrijblijvende intake op de werkplek waar een Excel-toepassing nodig is. Samen bekijken we wat het huidige werkproces is: welke handelingen verricht je in Excel (en/of Word en Powerpoint). Ik geef direct aan wat de mogelijkheden zijn om dat proces te verbeteren. Daarbij laat ik mogelijkheden zien met behulp van voorbeeld-toepassingen die ik al eerder maakte voor vergelijkbare situaties.


Voorbereiding op de intake
Gaat een Excel-toepassing een goede besparing opleveren? Doe zelf alvast een kosten-batenanalyse, zie rechterkolom voor inspiratie. Denk ook alvast na over praktische vragen als: wie en wat hebben we nodig om tot die toepassing te komen? In het intakegesprek kunnen we dan makkelijk de opdracht duidelijk afbakenen.


Samen naar een goed eindresultaat
Met een goed afgebakende opdracht gaan we samen aan de slag. Zodra ik een plan van aanpak heb en alvast wat praktische dingen kan uitwerken en laten zien, is het nuttig om al snel samen te kijken of we op het juiste spoor zitten, zodat we tijdig kunnen bijsturen. In het ontwikkeltraject zullen er regelmatig zulke momenten zijn, waarbij ook eindgebruikers al in een vroeg stadium meekijken. Dat past mooi in de trendy agile gedachtengang, waarbij bouwers en gebruikers van een toepassing iteratief en met korte lijnen tot een goed eindresultaat komen.


Testbegeleiding
Wat ik bouw, moet goed worden getest, tussentijds en aan het eind van het ontwikkeltraject. Zelf regel ik de systeemtest en de functionele test en ik begeleid eindgebruikers bij het bedenken en uitvoeren van acceptatietesten. Zie ook "Over mij", over mijn ervaring als softwaretester en testco├Ârdinator.


Kosten/baten-analyse
Denk aan de Excel-taak die je wilt automatiseren.
Beantwoord zelf alvast de volgende vragen:
  1. Hoeveel minuten duurt deze taak (normtijd)?
  2. Hoe vaak voert een medewerker de taak uit?
  3. Hoeveel medewerkers voeren de taak uit?
  4. Is het eenmalig of periodiek?
  5. Periodiek: wat is de frequentie? Dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks?
  6. Wat kost een medewerker per uur?

Met deze gegevens kun je de jaarlijkse besparing uitrekenen. Dat doen we natuurlijk met Excel :-)
Klik hier!Implementatie en beheer
Als ik een Excel-toepassing maak, dan is er naast een knop ook een tabblad "Beheer" waarin je zelf gegevens kunt beheren over dingen die zouden kunnen veranderen.

Voorbeeld: in een tekstbestand staan regels met een geboortedatum op positie 23 tot en met 30. Stel dat dit vaste formaat later zodanig verandert dat die datum op positie 28 begint. Dan kun je in tabblad "Beheer" bij "geboortedatum" het getal 23 wijzigen in 28.


Excelwens.nl  |  06 - 12 52 93 85  |  info@excelwens.nl  |  LinkedIn  |  KVK: 73711330                      © 2019  |  Webdesign: Excelwens